Жиззах вилоятида фаоллар билан учрашув

Бугун Жиззах вилоятида фаоллар билан учрашув булиб утди. Унда фукаролик жамияти фаоллари инсон хукуклари сохасидаги узларининг узок йиллик тажрибаларидан келиб чиккан холда фикр-мулохазалари ва таклифларини билдиришди. Навбатдаги учрашувимиз эртага Самаркандда булиб утади.