Қарақалпақстан Автоном Республикасида учрашувлар

Бугун Қарақалпақстан Автоном Республикасида фаоллар билан учрашув булиб утди. Унда фукаролик жамияти фаоллари инсон хукуклари сохасидаги узларининг узок йиллик тажрибаларидан келиб чиккан холда фикр-мулохазалари ва таклифларини билдиришди.